Spełniając wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 dążymy do ciągłego doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością w zakresie:

Produkcji szpul nawojowych dla przemysłu kablowego

Naszą Polityką Jakości jest osiągnięcie pełnej satysfakcji Klienta i dlatego zobowiązujemy się do realizowania następujących celów:

  • zapewnienie powtarzalności produkcji szpul zgodnie z oczekiwaniami Klientów
  • zapewnienie terminowości dostaw
  • stały bezpośredni kontakt z Klientami
  • podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników drogą szkoleń i samokształcenia
  • wyeliminowanie wszelkich wyrobów niezgodnych
  • wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych
  • właściwe utrzymywanie niezbędnej infrastruktury
Każdy pracownik naszej firmy odpowiedzialny jest za jakość pracy zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków. 

W imieniu wszystkich pracowników i własnym deklarujemy, że przyjęta przez nas Polityka Jakości jest rozumiana, wdrożona oraz utrzymana.